Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2021-01-25 Skogås
Brandfarliga Arbeten - Distansutb.(heta arb.) 2021-01-26 Skogås
Liftutbildning + Fallskydd 2021-01-29 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-02-04 Skogås
Motorsågsutbildning Klass: A 2021-02-05 Skogås
Asbest 2021-02-08 Skogås
Liftutbildning + Fallskydd 2021-02-08 Skogås
Fallskydd 2021-02-09 Skogås
Säkra lyft 2021-02-09 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-02-10 Skogås
Liftutbildning + Fallskydd 2021-02-16 Skogås
Säkra lyft 2021-02-17 Skogås
Fallskydd 2021-02-17 Skogås
Brandfarliga Arbeten (heta arb.) 2021-02-18 Skogås
Ställning 2-9 meter + Fallskydd 2021-02-23 Skogås
Truckutbildning 2021-02-23 Skogås
Liftutbildning + Fallskydd 2021-02-25 Skogås
Asbest - Distansutbildning 2021-03-01 Skogås
Bas P/U 2021-03-10 Skogås
Motorsågsutbildning Klass: A 2021-03-12 Skogås
Asbest - Distansutbildning 2021-03-22 Skogås
Motorsågsutbildning klass: AB 2021-03-26 Skogås
Bas P/U 2021-04-14 Skogås
Motorsågsutbildning Klass: A 2021-04-16 Skogås
Asbest - Distanutbildning 2021-04-19 Skogås
Asbest - Distansutbildning 2021-05-24 Skogås
Bas P/U 2021-05-25 Skogås
Asbest - Distansutbildning 2021-06-14 Skogås

Tema Utbildning AB © 2021